Kontroll

Velkommen til Follo Taksering AS - din samarbebeidspartner innen takst av eiendom.

Uavhengig kontroll


Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013.

Behovet for bedrifter med godkjenning for gjennomføring av kontroller har økt betraktelig. Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

 

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

 

Kontrollområder som omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll:

Tiltaksklasse 1

Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.

Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet


Følg oss på facebook