Forhaandstakst

Velkommen til Follo Taksering AS - din samarbebeidspartner innen takst av eiendom.

Forhåndstakst.


En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom, som ikke er påbegynt eller som er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og et evt. potensiale i prosjektet.

Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer, egne erfaringer m.m.

Banker og andre finansinstitusjoner krever som oftest forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat


Byggelånskontroll


Bank/långiver  forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.


Kontroll av dokumenter

I forbindelse med byggelånskontroll, trenger vi kontraktdokumenter, tegninger, beskrivelser m.m.

Etter hvert som entreprenør sender faktura til deg, vil vi skanne disse inn og lage et fakturaoppsett til banken. Dine byggekostnader må ikke komme ut av kontroll. Avtalte priser m.m. må hele tiden ajourholdes.


Hvordan fortas byggelånskontroll?

Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av  byggeperioden.  Disse besøk legger vi opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenører.


Ofte ordner banken din med byggelånskontroll.  Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.


Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll vi utfører kun rapporterer fremdrift.  Ingen teknisk kontroll.


Det er ingen ting i veien for at vi både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll/oppfølging.


Bistand med ferdigbefaringer, overtakelsesforretninger

Blant de viktigste milepæler er overtakelsen. På dette tidspunktet går ansvaret for objektet over fra entreprenør til byggherre, og det er derfor viktig at alle forhold som det er mulig å oppdage blir lokalisert og notert i befaringsprotokollen, slik at feil og mangler deretter kan bli utbedret av entreprenøren innen angitt frist. Videre vil overtakelse tilsi at innbetalte penger blir overført fra megler/byggherre til entreprenør.


Vi bistår deg under ferdigbefaring/overtakelse med å passe på at det som er mulig å oppdage av feil og mangler blir oppdaget.


Ta gjerne kontakt med oss for mer info, priser og lignendeFølg oss på facebook